Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelua voidaan käyttää tilanteessa, jossa kaksi tai useampi henkilöä tarvitsee ulkopuolista tukea päästäkseen konfliktoituneesta tilanteesta eteenpäin. Sovittelija ei toimi erotuomarina tai ratkaisijana vaan sovinnon mahdollistajana. Kaikki osalliset ovat fasilitatiivisessa sovitteluprosessissa mukana ja sen ytimessä ovat yhteisen dialogin ja oppimisen tukeminen ja toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen. Sovitteluprosessissa hyödynnetään sekä yksilö- että ryhmätapaamisia.

Mitä työyhteisösovittelu on?

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia/kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.” – Suomen Sovittelufoorum