Palvelut

COACHING-PALVELUT 

 • Executive Coaching
 • Business Coaching
 • Leadership Coaching
 • Johdon ja esimiesten yksilöcoaching, sparraus, mentorointi ja työnohjaus
 • Johtoryhmäcoaching – ja sparraukset
 • Team coaching – Tiimicoaching
 • Group / Peer coaching – Ryhmäcoaching eli vertaissparraus
 • Mentor-coaching and Supervision for coaches – Mentor-coaching ja coachien työnohjaus
 • Global Leadership Profile – 360
 • Muut 360-palautteet
 • Emotional and Social Competency Inventory (ESCI)
 • Personal Resilience Profile
 • Team Synergy
 • Hiljaisen tiedon ja erityisosaamisen mallinnukset
 • Belbin Team Roles
 • Enneagrammihaastattelut – Enneagram Interviews
 • Hogan-johtajuuskompetenssit (Hogan Assessments: HPI, HDS, MVPI)
 • MBTI – Myers-Briggs Type Indicator
 • Spiritual Intelligence (SQ)

 

VALMENNUKSET, KOULUTUKSET, LUENNOT JA INSPIRAATIOPUHEENVUOROT

Teemoina muun muassa:

 • Itsetuntemus ja ihmistuntemus
 • Moninaisuuden johtaminen
 • Diversiteettiajattelu uudelle tasolle
 • Erilaisuuden hyödyntäminen tiimeissä ja työyhteisöissä
 • Valmentava johtaminen ja esimiestyö
 • Valmentava vuorovaikutus
 • Coaching- ja sparraustaidot
 • Johtajan tunneäly ja tunneterveys (Emotional Intelligence and Emotional Health)
 • Johtajan kompastuskivet (Derailers)
 • Resilienssi eli muutosmuskelit