Mentor-Coaching (ACC & PCC)

Mentor-coaching tukee kehittymistäsi ammatticoachina ja on edellytys kansainväliselle coaching-sertifioinnille.

Sari tarjoaa mentor-coaching -tapaamisia ja prosesseja sertifointipolulla oleville ammatticoacheille ACC- että PCC-tasolla sekä sertifioinnin hankkimiseen että sen uusimiseen.

Työskentelyn taustalla on pitkäaikainen kokemus niin coachina kuin coachien kouluttajana ja haluun toimia vertaissparraajana.

Sari on saanut oman ACC-sertifointinsa vuonna 2009 ja PCC-sertifionnin 2012 (sittemmin uusittu 2015 ja 2018).

Vuosina 2012-2016 Sari toimi kouluttajana Business Coaching Instituutin Certified Business Coach ja Certified Business Coach Master -ohjelmissa.

Vuodesta 2018 lähtien Sari on ollut mukana Suomen Coaching Instituutin Certified Progress Coach -ohjelmissa vierailevana kouluttajana.

Mentor-coachina hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien, ensin ACC-tasolla ja sittemmin myös PCC-tasolla.

Mitä Mentor-Coaching on?

Mentor-Coaching on tarkoitettu kaikille coacheille oman ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä varten, ja erityisesti kansainvälistä International Coach Federationin (ICF) myöntämää sertifiointia hakeville ja sertifiointiaan uusiville.

Mentor-Coachingissa pääset luottamuksellisessa ilmapiirissä tutkimaan coachingissa käyttämiäsi toimintatapoja, haastavia tilanteita ja reflektoimaan omaa itseäsi coachina.

Mentorointi tähtää coachin omien ammatillisten valmiuksien ja taitojen kehittymiseen linjassa ICF:n ydintaitojen kanssa. Mentor coachingissa syvennät ICF:n ydintaitojen ja eettisten periaatteiden ymmärrystä reflektiivisessä prosessissa ja saat palautetta coachingtaidoistasi koulutetulta Mentor Coachilta.

Osaamistasi arvioidaan ja kehitetään suhteessa hakemaasi sertifiointitasoon (ACC, PCC tai MCC).

ICF:n sertifiointijärjestelmä edellyttää kaikilta coacheilta mentorcoachingiin osallistumista.

Mentor Coaching prosessin tulee kestää vähintään kolme kuukautta sisältäen vähintään 10 tuntia Mentor Coachingia.

ICF:n Mentor-Coaching määritelmä

Suosituksia

Sari on loistava mentor-coach. Sarin ohjaamassa mentor-coaching prosessissa sain paljon uusia oivalluksia, tukea coaching prosesseihin ja hyvän valmistautumisen sertifioinnin hakemiseen. Sarin läsnäoleva ja kannustava ote tuki vahvasti prosessin onnistumista.”