Käytössämme olevat työkalut ja raportit

Käytössämme on useita työkaluja ja raportteja, joiden käyttöön olemme sertifioituneita.

Näiden avulla voidaan tukea ja vauhdittaa valmennusprosesseja:

 • Global Leadership Profile 360
 • Enneagram (Patterns of Developmental Pathways)
 • Emotional and Social Competency Inventory (ESCI)
 • Workplace Big Five
 • Personal Resilience Profile (Henkilökohtainen muutoskyvykkyys)
 • Team Synergy
 • Spiritual Intelligence (SQ)
 • Hogan Assessments (HPI, HDS & MVPI)
 • Myers-Briggs Type Inventory (MBTI)
 • Luontaiset Taipumukset (LTA)
 • Belbin Team Roles
 • NLP-pohjaiset mallit: Erottelutyylit, miellejärjestelmät jne