Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on työskentelymuotona hyvin lähellä johdon valmennusta (leadership coaching). Työnohjauksen tavoitteena on oman työn tarkastelu ja näkökulmien laajentaminen. Yleensä kyseessä on pitempiaikainen prosessi. Soveltuu sellaiselle johtajalle/esimiehelle, jonka työn luonne edellyttää jatkuvaa tukea.

Prosessi voidaan toteuttaa myös työparille.


“Mitä johdon työnohjaus on?

Johdon työnohjaus on yksi parhaimmista keinoista kehittää johtamis- ja esimiestaitoja. Sen vaikuttavuus on osoitettu tieteellisesti, ja sillä saadaan pysyviä parannuksia johtamiseen sekä työyhteisön toimintaan.

Johdon työnohjaajat ry:n jäsenet ovat pitkän koulutuksen kautta pätevöityneet johdon ja esimiesten työnohjaajiksi. Ennen työnohjaajakoulutusta he ovat toimineet johtajina, esimiehinä ja kehittäjinä. Johdon työnohjaajien joukossa on sekä yksityisen että julkishallinnon kokemusta omaavia työnohjaajia eri toimialoilta.” – Johdon työnohjaajat ry.