Group Coaching

Ryhmäcoaching toimii mainiosti esimerkiksi samassa organisaatiossa työskenteleville esimiehille. Se on huomattavasti yksilövalmennusta edullisempaa ja palvelee erityisen hyvin silloin, kun halutaan lisätä esimiesten vertaistukea ja verkottumista oman organisaation sisällä.

Ihanteellinen ryhmäkoko on 4-6 henkilöä.Miksi valita ryhmäcoaching?

Pienryhmätapaamiset palvelevat samanaikaisesti useampaa asiaa:

  1. Jokaisen osallistujan ajankohtaisten esimiestyön haasteiden käsittely
  2. Toisten haasteista oppiminen
  3. Parhaiden käytäntöjen jakaminen
  4. Vertaistuki ja sparraus
  5. Valmentavan otteen ja sparraustaitojen harjoittelu
  6. Organisaation eri puolilla toimiviin esimiehiin tutustuminen ja verkottuminen

Ryhmäcoachingin kustannustehokkuutta lisää se, että kun ryhmä on kokoontunut coachin fasilitoimana jonkin aikaa (4-6 kertaa), osallistujat ovat oppineet toimivan vertaissparrauksen mallin ja se voi jatkaa toimintaansa täysin itsenäisesti.