Vision Is – What Vision Does / by Jim Grant

 

finland_new_forms_kuokkala_church_lassila_hirvilammi_architects

Interior Kuokkala Church

 

Architects know that building a capacity to give specific or definite form to their intention is sitting within the tension of possibility as a daily practice. Tensegrity, is an architectural term. It means “the property of skeleton structures employing continuous tension members and discontinuous compression members in such a way that each member of a structure operates with its maximum efficiency and economy.”

Earnest leaders and executives working to bring their vision and dream into reality know this process intimately. Sitting with a concept creates its own structural tension in our body when under stress or challenge that are ‘pivot points’ to maturing a new vision. Those who lead also know this is where innovation comes alive in highly functioning teams. Collective vision developed through living in group presence, is acknowledging how we’re feeling and honestly being conscious of the ‘what is’ right now. Ken Wilber’s Integral AQAL Theory explains this as subjectively, objectively, socially and relationally. Checking a vision against these four criteria leaves no stone unturned.

Its our own presence that holds the seeds of clarity, the insight of how to be with our physical and emotional reactions, while suspending and becoming detached from our own stories about what is going on. Then it’s being brutally honest and soul-searching, ‘What do I need?’ Simple? – not really. Try suspending feeling, sensation and thoughts for even 10 seconds, much less re-focus your entire self on what truly matters to you. Only then is it a matter of choice and a decision of what we want moving us forward.

In my role as an executive coach I’ve had CEO’s say, “I’ve done that, what now, nothing has changed?” Examining the situation again while exploring the problem from new perspectives of having made a decision and choice you will notice changes. A vision is a living breathing entity, energized by people’s thoughts, emotions and intentions. It’s message is meaning, when infused with purpose, is vitally alive. Some visions are truly inspired because of their source and that begins with you and something far loftier than sentiment. Your vision is your own imagination faculty seeking to create that masterpiece. If your vision hasn’t inspired people to follow you, then its meaningless; a jumble of words on paper.

A vision is your kinetic energy expressed though a collective purpose to create something and then act upon it without hesitation. A metaphor is taking a drinking from a firehose. Adjusting the water flow by the turning the tap of inspiration lessens or intensifies the water’s force. In kind, clear vision channels purpose and intention from the energy arising from presence. In short, “Vision is, what vision does”.

 

Jim Grant is Leadership Executive Coach living in Helsinki, Finland. 

If youd like to discuss your vision you can call +358 40 178 1030 or send him a note jim.grant@diversitas.fi

Silent Knowing by Jim Grant

sintra-portugal-roses

Photo “Roses in Sintra, Portugal” by Jim Grant

 

Words often fail to offer sufficient clarity what someone has experienced in their life. A face-to-face conversation helps, yet in trying to understand we struggle to make a connection where true communication happens. That space is alive because it’s based on mutual trust you access from your inner knowing. Ask almost any CEO or leader of people how they know?

You might hear something such as:

“It’s often a gut feeling. Sometimes it’s taking a step back and looking at the whole person to truly appreciate all of who they are.”

This can be quite literally an inner opening when we do. When we do we are inviting more of each of us into the space of being human. It can be as simple as knowing that someone is there to support you. That’s what matters most.

 

Jim Grant is an Executive Leadership Coach living in Helsinki, Finland. Give him a call (+358 40 178 1030) or send him a note jim.grant@diversitas.fi

Minä vieraskynänä: Moninaisuustietoinen johtaminen – johtajan uusi ydintaito

Mikä on se yksittäinen asia, joka eniten haastaa johtajia, tiimejä ja työyhteisöjä? Se on ihmisten erilaisuus. Yleensä sitä pyritään lähinnä sietämään – tai sitten jollain tavoin ratkaisemaan ja ikään kuin poistamaan päiväjärjestyksestä.

Sanalla moninaisuus voidaan kuvata kaikkea sitä, millä tavalla ihmiset eroavat toisistaan. Se voi kattaa perinteisemmän diversiteettikeskustelun teemat kuten mm. ikä- ja sukupuolinäkökulman ja erilaisten kulttuurien huomioimisen. Näiden lisäksi moninaisuusajattelussa huomioidaan ihmisten erilaisuuden syvin ja näkymättömin ulottuvuus – persoonien erilaisuus. Siihen sisältyvät muun muassa arvot, uskomukset, preferenssit ja temperamentti. Moninaisuusajattelussa avataan sitä, mihin huomiomme yksilötasolla suuntautuu ja miten tämä välittömästi vaikuttaa siihen, miten ja millaisiin asioihin suuntaamme energiamme.

Moninaisuus haastaa meitä kaikkia. Samanaikaisesti se on jotain, mikä rikastuttaa ja jopa ilahduttaa. Moninaisuus laajentaa näkökulmia, edistää ajattelua ja auttaa saamaan aikaan enemmän, luovemmin ja monipuolisemmin. Se tuo turvaa ja suojaa meitä liian yksipuolisiin näkökulmiin perustuvilta päätöksiltä.

Siinä missä erilaisuus kuvaa toisenlaista, ehkä jopa vähemmistön edustajaa ja jollain lailla normista poikkeavaa, moninaisuus on sana, joka kuvaa saman asian molempia ulottuvuuksia: sama asia voi olla sekä haasteellinen lähtökohta että myös ihanne ja tavoitetila.

Miten erilaisuuden sietämisestä siirrytään moninaisuuden johtamiseen?

On tärkeää tiedostaa, että tämän päivän työyhteisössä kukaan ei enää johda yksin – johtaja tarvitsee tuekseen moninaisen tiimin moninaiset näkökulmat.

Toiseksi on olennaista huomioida, että tämän päivän työyhteisössä jokainen on johtaja – riippumatta siitä, mikä oma työtehtävä on. Jokainen johtaa vähintään itseään ja erilaisia projekteja, joissa toimi.

Moninaisuuden johtaminen edellyttää meiltä jokaiselta tietoisempaa ja joustavampaa toimintaa. Kun haluaa olla hyvässä vuorovaikutuksessa, tarvitsee lisääntyvää ihmistuntemusta ja kaiken inhimillisen monimuotoisuuden syvää arvostusta.

Moninaisuuden johtamisen perusta ja kivijalka on kuitenkin itsetuntemus. Miten näemme itsemme osana moninaisuuden kenttää. Itsetuntemus pitää sisällään muun muassa kyvyn itsehavainnointiin ja reflektioon. Nämä puolestaan johtavat siihen, että näemme enemmän vaihtoehtoja omassa toiminnassamme ja pystymme ottamaan enemmän vastuuta. Itsetuntemus on pohja tehokkaaseen oman toiminnan johtamiseen ja tietoiseen toimintaan.

Mistä voin aloittaa?

Pohdi hetki näitä:

  • Millainen erilaisuus haastaa sinua eniten päivittäisessä työnteossasi?
  • Millainen erilaisuus taas ilahduttaa?
  • Millainen erilaisuus täydentää ja toimii sinun tekemistäsi tukien?
  • Millä tavalla koet itse olevasi toisenlainen kuin useimmat muut?
  • Millaista erilaisuutta tarvitaan ihannetiimissäsi?

diversitas_face_logo-kopio

Sari Ajanko

Leadership Coach (PCC), valmentaja ja toimitusjohtaja
Diversitas Oy

Kuuntele myös podcast aiheesta: https://soundcloud.com/user-445724951/sari-ajanko-voiko-moninaisuutta-johtaa.

Sari Ajankon toukokuussa 2016 ilmestynyt johtamiskirja Moninaisuuden johtaminen – ytimessä johtajan itsetuntemus avaa kiehtovalla tavalla kirjoituksen teemoja. Se perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin johtajana ja johdon coachina ja valmentajana. Lisäksi kirjaan on haastateltu 12 johtajaa eri toimialoilta.

Teos toimii vankkana käsikirjana johtajille, jotka haluavat perehtyä moninaisuuden johtamiseen ja lisätä omaa itsetuntemustaan. Se tarjoaa teoriaa ja käytännön ohjeita. Lisäksi tästä kirjasta on sanottu, että siinä asuu valmentaja; se tarjoilee paljon hyviä kysymyksiä pohdittavaksi.

**

Tämä blogi on julkaistu Suomen Ekonomien sivuilla 2.12.2016