Diversitas Oy – Nettisivut esiin ja Facebook-sivut auki

Pitkään on näitä pitänyt pyöritellä. Ja miettiä, miten omaa tekemistään osaisi kuvata. Se kun on niin… Moninaista.

Ja samaan aikaan siinä on kuitenkin vahva johdonmukaisuus. Siihen kuuluu esimiesten ja johtajien tukeminen,
kaikin coachingin, sparrauksen ja valmennuksen tuomin keinoin. Siihen kuuluvat coaching-taitojen valmennukset,
niin ammatticoacheille kuin myös esimiehille ja johtajille, HR-tiimeille, mentoreille ja konsulteille. Tärkeänä
viitekehyksenä ratkaisukeskeisyys, positiivinen psykologia ja NLP.

Tekemisiini kuuluvat useat erilaisuusmallit (MBTI, Belbin tiimiroolit) ja muut johtajan kasvua tukevat mallit
ja raportit (360- palautteet, Hogan-johtajuuskompetenssit). Siinä näkyy oma johtamiskokemus ja halu ammentaa
siitä. Siinä näkyy kiinnostus niin tunneälyyn (Emotional Intelligence) kuin uudempi käsitemaailma tunneterveyden
(Emotional Health) ympärillä.

Siinä tuntuu erityisen pitkä ja antoisa matka narratiivisen enneagrammi-työskelyn parissa, ja sittemmin ETNT-
ohjaajien kouluttaminen.

Siihen kuuluu pyrkimys haastaa itseään uuteen, viedä omaa coaching- ja valmennusosaamistaan aina syvemmälle.
Kysymys siitä, millaiset coachingin ja valmennusten muodot ovat vaikuttavimpia, syvää muutosta aikaansaavia.